شما اگر زمان تان را با فردی که تماما در حال گفتنِ جملاتِ منفی و مخرب است، سپری کنید این جملات در ضمیر ناخودآگاه شما مینشینند و به سختی قادر خواهید بود آنرا عوض کنید.

یک مثال ساده این است : شما در طول روز بی وقفه به خودتان بگویید امروز روز خوبی است.»

حتی اگر روز خوبی هم نباشد کم کم آنرا احساس خواهید کرد که نکند روز خوبی است» و شما خبر ندارید؟ به همین راحتی !


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
Akse Aghaye Khamenei

آخرین جستجو ها